FORUM GOLFOWE

FORUM GOLFISTÓW

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Graj piłkę tak jak leży.

#1 2010-01-16 15:45:07

ZbyszekG
Moderator
Zarejestrowany: 2008-10-19
Posty: 234

Nowa Decyzja 6-2/1

Chciałbym zwrócić uwagę środowiska sędziowskiego, Komisji Handicapowej oraz organizatorów turniejów na fakt, że Decyzja ta nie jest żadnym novum ani zaskoczeniem.

Ale zacznijmy od początku.
Świat golfowy jest podzielony na dwa rejony znajdujące się pod jurysdykcją R&A oraz USGA. Pod USGA podlegają Stany Zjednoczone oraz Meksyk a pod R&A reszta świata. W obszarze działania USGA funkcjonuje system handicapowy USGA, natomiast w obszarze R&A funkcjonują dwa podstawowe systemy handicapowe tj. EGA (system stosowany w krajach należących do Europejskiej Federacji Golfowej w tym Polska) oraz Congu (stosowany na Wyspach Brytyjskich).

Chociaż od 1952 roku USGA i R&A uzgadniają wspólnie wszystkie sprawy związane z wydawanymi Regułami i Decyzjami, to jednak zawsze istniały jakieś Decyzje, które obowiązywały tylko na obszarze działania USGA.
Jedną z nich była Decyzja nr USGA/6-2/100 Meaning of „Handicap”. Brzmiała ona następująco:

Q. A player's Handicap Index is 4.8. On the course to be played in the competition, the player's Course Handicap is 6. Which is his "handicap" for the purposes of Rule 6-2?
A. 6. In a stroke-play competition the player must ensure that the handicap for the course which he is to play (i.e., from the set of tees to be used by him in the competition) is recorded on his score card when it is returned to the Committee.

A tak brzmi nowa Decyzja 6-2/1 zamieszczona w “Decisions on the Rules of Golf 2010-2011” :

Q. Under a handicapping system where the player has to adjust his handicap in
accordance with the rating for the course he is playing, a player’s handicap before
adjustment is 4.8. After applying the appropriate adjustment for the course and the
tees to be used for that competition, the player’s handicap is 6. Which is his
“handicap” for the purposes of Rule 6–2?
A. 6. In a stroke play competition the player must ensure that the handicap for the
course that he is to play and the tees to be used is recorded on his score card when it is
returned to the Committee. (New)

Jak widzimy zmiany są kosmetyczne. Z tego też powodu,  podczas gdy my otrzymaliśmy 30 nowych Decyzji,  Amerykanie otrzymali w tym roku tylko 28 nowych Decyzji (oprócz Decyzji USGA/6-2/100, która zmieniła numer na 6-2/1, numer zmieniła również Decyzja USGA/5-1/101, która ma teraz nr 5-1/1.5).

Chociaż kraje należące do systemu EGA nie miały dotychczas takiej Decyzji, to jednak istniał odpowiedni zapis w EGA Handicap System, Amended Edition, 1 January 2007. W Part 2. Definitions napisano:

2.11 EGA PLAYING HANDICAP (= PLAYING HANDICAP)
An “EGA Playing Handicap” is the number of Handicap Strokes a player receives
for a specific set of Tees at the course being played (see clause 19).
The Playing Handicap is expressed as a whole number (0.5 is rounded upwards,
-0,5 (“plus” 0.5) rounds upwards to 0 (scratch) and -1.5 (“plus”
1.5) to -1 (“plus” 1).
Note 1: If a player’s Playing Handicap is negative (a so-called “Plus” Playing
Handicap) he gives Handicap Strokes to the course, commencing at stroke
index 18.
Note 2: The Playing Handicap is considered to be the “Handicap” referred to
in Rule 6-2 of the Rules of Golf.


Również na stronie PZG w zakładce - Członkowie PZG/Opis systemu handicapowego EGA znajduje się ten zapis tłumaczony na język polski (dlaczego numeracja jest inna, pozostanie tajemnicą tłumacza):

CZĘŚĆ 2
DEFINICJE
2.7 HANDICAP GRY EGA (= HANDICAP GRY)
„Handicap Gry EGA” to liczba Uderzeń Handicapowych, które otrzymuje golfista
grający z określonych Tee na określonym polu (patrz ustęp 19).
Handicap Gry wyrażony jest jako liczba całkowita (0,5 jest zaokrąglane w górę, -0,5
("plus" 0,5) zaokrąglane do 0 ("scratch"), a -1,5 ("plus" 1,5) do -1 ("plus" 1).
10
Uwaga 1: Gracz z „dodatnim” Handicapem Gry dodaje Uderzenia Handicapowe do
wyniku brutto rozpoczynając od dołka z SI 18.
Uwaga 2: Handicap Gry to "Handicap" w rozumieniu reguły 6-2 w Regułach Gry w
Golfa.


Z nieznanych mi powodów powyższe zasady nie były stosowane na wielu turniejach, aczkolwiek muszę przyznać, że zdarzyło mi się grać w turniejach gdzie Komitet zaopatrzył zawodników w karty wyników zawierające hcp gry zawodników na granym polu.

Kończąc, chciałbym dodać, że odnoszę wrażenie iż w wielu polskich turniejach zasada wpisywania hcp przez zawodników na karcie wyników (inaczej mówiąc Reguła 6-2) była często przez Komitety ignorowana. Wymaganie od zawodników stosowania Reguły 6-2 w praktyce zostało zastąpione przez system „Eagle”.

Pozdrawiam
ZbyszekG

Offline

 

#2 2010-02-02 16:18:48

referee
Administrator
Zarejestrowany: 2008-04-27
Posty: 216

Re: Nowa Decyzja 6-2/1

Dziękuję za bardzo dokładną i wnikliwą analizę dotyczącą stosowania HCP gry zarówno w Polsce jak i na świecie.

W związku z tym, że poruszyłeś istotną sprawę  dotyczącą częstego nie zapisywania HCP gry na score card
w turniejach handicapowych, to spróbowałem wyjaśnić tę kwestię. 
Uzyskane informacje można przedstawić w kilku punktach:
1. niektóre Komitety rzetelnie wpisywały obok HCP dokładnego, ilość uderzeń przyznanych na danym polu (strokes) a to odpowiada HCP gry, jednak wymagano od zawodników sprawdzenia poprawności wpisanego HCP dokładnego.
2. mimo, że nie zawsze wpisywano HCP gry na kartach to HCP gry był zawsze stosowany przy wyliczaniu wyników - tak robi np. EAGLE
3. wiele pól nie miało zrobionego ratingu i korzystano tylko z HCP dokładnego z bazy w EAGLE, który wtedy odpowiada HCP gry
4. wygoda Komitetu - łatwiej sprawdzić i kontrolować HCP dokładny- baza w EAGLE
5. wygoda zawodnika - HCP dokładny zawsze pamiętam a HCP gry muszę sprawdzić z tablicą uderzeń na danym polu i dla danego tee, to zajmuje trochę czasu albo przed albo po starcie, którego zawsze jest za mało,
6. przyzwyczajenie Komitetu - bo tak robili wcześniej inni i my tak robiliśmy
7. brak jasnego sformuowania przepisu w regułach i wykładni w decyzjach.

Sądzę Zbyszku, że  po umieszczeniu wykładni HCP (reguła 6-2) w decyzjach i po twoich uwagach, wszystkie Komitety turniejowe  oraz sedziowie prowadzący turnieje handicapowe będą właściwie interpretować regułę 6-2. Zawdodnicy i Komitety będą musiały znaleźć trochę czasu na sprawdzenie HCP gry i tak zorganizować turniej aby tablice uderzeń były wszędzie dostępne i widoczne.

Offline

 

#3 2014-08-01 22:57:50

tobi
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-08-01
Posty: 17

Re: Nowa Decyzja 6-2/1

to postarałeś się faktycznie o wnikliwą i dokładną analizę, gratuluję cierpliwości i zacięcia:)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo