FORUM GOLFOWE

FORUM GOLFISTÓW

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Graj piłkę tak jak leży.
  • Index
  •  » Definicje
  •  » Wstęp i grupy - golf dla niepełnosprawnych

#1 2013-06-08 21:52:25

referee
Administrator
Zarejestrowany: 2008-04-27
Posty: 216

Wstęp i grupy - golf dla niepełnosprawnych

Modyfikacja Reguł Gry w Golfa dla Niepełnosprawnych Golfistów 2012 -  2015

Ważne od 1 stycznia 2012

Przedmowa

Publikacja ta przedstawia zmodyfikowane Reguły Gry w Golfa możliwe do zastosowania przez niepełnosprawnych golfistów. Intencją nie jest zrewidowanie Reguł Gry w Golfa, po to by mogli stosować je niepełnosprawni golfiści. Wszystkie te modyfikacje zostały uzgodnione i zaaprobowane przez R&A Rules Limited i United States Golf Association.

Zmodyfikowane Reguły dla golfistów niepełnosprawnych mogą zostać zastosowane, podczas zawodów dla niepełnosprawnych golfistów, dopiero po wprowadzeniu ich przez Komitet. Te modyfikacje nie mogą być stosowane w sposób automatyczny w zawodach z golfistami niepełnosprawnymi. 

Spis treści

Dostosowanie Reguł Gry w Golfa dla niepełnosprawnych golfistów. 

- Wstęp,
- Niewidomi golfiści
- Golfiści z amputowanymi kończynami 
- Golfiści poruszający się o kuli lub przy pomocy laski
- Golfiści poruszający się na wózku  inwalidzkim
- Golfiści upośledzeni intelektualnie
- Różne przypadki 
- Określenie handicapu
- Podsumowanie
- Uwagi

Wstęp

Dostosowując Reguły Gry w Golfa dla niepełnosprawnych golfistów, pragniemy osiągnąć taki stan, dzięki któremu niepełnosprawni golfiści będą mogli współzawodniczyć na równi ze sprawnymi golfistami lub z golfistami z innym typem niesprawności. Ważne by rozumieć, że tak założony cel czasami powoduje taką modyfikację Reguły, która wydaje się niezgodna z duchem gry, nie fair na pierwszy rzut oka, gdyż może się zdawać, że istnieje znacznie prostsze wyjście, gdy rywalizuje dwóch golfistów z taką samą niepełnosprawnością.
Z praktycznego punktu widzenia, użyteczne jest podzielenie niepełnosprawnych golfistów na grupy, z których  każda z nich potrzebuje innych modyfikacji Reguł. Łatwo jest wyodrębnić pięć takich grup:
- Niewidomi golfiści
- Golfiści z amputowanymi kończynami 
- Golfiści poruszający się o kuli lub przy pomocy laski
- Golfiści poruszający się na wózku  inwalidzkim
- Golfiści upośledzeni intelektualnie

Opisane dalej dostosowania Reguł Gry w Golfa zostały przygotowane  dla tych grup niepełnosprawnych golfistów, z uwzględnieniem, jako nadrzędnego,  celu opisanego w pierwszym zdaniu Wstępu. 
Wszystkie terminy pisane italikami są zdefiniowane w Regułach

Lista warunkowo dopuszczonego wyposażenia medycznego

Dodatkowo, R&A publikuje na swojej stronie internetowej, www.randa.org. Listę warunkowo dopuszczonego wyposażenia medycznego.  Jest to lista produkowanych seryjnie, handlowych produktów z ustalonym zastosowaniem.

Gracz nie łamie Reguł używając urządzenia umieszczonego na liście gdy:
a. ustalił z Komitetem, odpowiedzialnym za zawody, że ma medyczne powody do używania określonego urządzenia z listy; i
b. Komitet określi czy gracz nie osiągnie nadmiernej przewagi nad innymi graczami używając tego urządzenia.

ETYKIETA  - ETYKIETA; WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE NA POLU GOLFOWYM, Tempo gry

Ta część w Regułach Gry w Golfa mówi:
Gracze powinni grać w dobrym tempie. Komitet może ustalić harmonogram gry, którego powinni przestrzegać wszyscy gra¬cze. Odpowiedzialnym za dotrzymanie tempa wobec poprzed¬niej grupy jest grupa następna za nią. Jeżeli utraci ona dystans jednego dołka wobec poprzedzającej ją grupy i opóźnia grę na¬stępnej, powinna zaproponować grupie za nią, przepuszczenie jej przed siebie, niezależnie od liczby graczy w tej grupie. 

Zarówno sprawni golfiści jak i niepełnosprawni powinni bardzo się starać, aby  utrzymywać swoje tempo gry i swoją pozycje na polu golfowym. Wszyscy zawodnicy traktowani są jednakowo i nie ma żadnych przywilejów dla golfistów niepełnosprawnych.   

Etykieta – Dbanie o pole golfowe

Na terenie zielonym, gracz powinien naprawić wszystkie uszkodzenia spowodowane kolcami butów, kołami wózków czy zostawione przez urządzenia wspomagające (kula, laska ..). Uszkodzenia powstałe na putting green powinny być naprawione zaraz po rozegraniu dołka przez wszystkich graczy z danej grupy.  W wyniku niesprzyjającej pogody lub złego stanu trawy, niepełnosprawnemu golfiście mogą czasowo zabronić używania określonego typu urządzenia wspomagającego. 

Mamy nadzieję, że najnowsze badania wpłyną na rozwój urządzeń wspomagających, które w minimalnym stopniu będą oddziaływać na stan pola golfowego.   

Reguła 6-7 (Nadmierne opóźnianie)

Interpretacja i stosowanie tej szczególnej Reguły przysparza wystarczająco dużo problemów w stosowaniu jej przez sprawnych golfistów.
Określenie zasad stosowania tej Reguły wobec niepełnosprawnych golfistów może być równie trudne.
Niezbędne jest aby Komitet dokładnie określił, kiedy ma miejsce nadmierne opóźnianie. Gdy w zawodach grają niepełnosprawni golfiści, zalecamy niewielką liberalizację interpretacji tego co będzie uznane za nadmierne opóźnianie. Ostatecznie, każdy Komitet musi ustalić jakie kryteria bierze pod uwagę przy określeniu, że doszło do  nadmiernego opóźniania, rozpatrując trudność pola golfowego, warunki pogodowe i jakość pola. Przedstawienie Komitetowi szczegółowego przewodnika w tym zakresie jest prawdopodobnie niewykonalne.
Stosowanie handicapu

Chociaż R&A nie jest powołany do nadzorowania handicapów, to jasne jest, że przy rozważaniu handicapów dla niepełnosprawnych golfistów pojawią się natychmiast dwie wątpliwości.
Pierwsza sprawa to zastosowanie właściwego systemu handicapowego dla niepełnosprawnych golfistów jest niemożliwe, dopóki nie zostaną uzgodnione i przyjęte odpowiednie modyfikacje Reguł Gry w Golfa.
Reguła 28 – Piłka nie do zagrania – i jej zastosowanie dla golfistów poruszających sie na wózkach inwalidzkich, których piłka leży w bunkrze jest tu dobrym przykładem. Rozwiązanie problemu handicapowego związanego z tą Regułą będzie konieczne, w celu wyeliminowania nieporównywalności handicapów gdy jeden niepełnosprawny golfista  ustanawia swój handicap na polu golfowym z kilkoma bunkrami, podczas gdy inny niepełnosprawny golfista z tą samą niesprawnością ustanawia swój handicap na polu golfowym z trudnymi bunkrami.
Druga sprawa dotyczy typu handicapu niepełnosprawnego golfisty, jaki powinien być mu przyznany gdy już wejdą w życie modyfikacje Reguł Gry w Golfa i stosownego Systemu Handicapowego. dostosowujące do niepełnosprawnych golfistów.
Czy będzie to handicap – regularny, tymczasowy, lokalny lub z innymi ograniczeniami, które są jeszcze do określenia.  Odpowiedź może się zmieniać od jednego Systemu handicapowego do drugiego i zależeć będzie, przynajmniej w części od tego, jak dalece zmodyfikowane Reguły używane przez niepełnosprawnych golfistów odbiegają od Reguł Gry w Golfa.


Podsumowanie

Zamierzeniem przedstawionych modyfikacji do Reguł Gry w Golfa, przeznaczonych dla niepełnosprawnych golfistów  jest zapewnienie im takich warunków i zasad dzięki którym będą mogli grać na równi ze sprawnymi golfistami lub innymi niepełnosprawnymi golfistami.
Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy wszystkie zagadnienia, chociaż można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że  będą konieczne dalsze analizy i kolejne modyfikacje, tak jak to się dzieje w przypadku Reguł Gry w Golfa.

Offline

 
  • Index
  •  » Definicje
  •  » Wstęp i grupy - golf dla niepełnosprawnych

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo