FORUM GOLFOWE

FORUM GOLFISTÓW

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Graj piłkę tak jak leży.

#1 2011-08-12 17:49:51

referee
Administrator
Zarejestrowany: 2008-04-27
Posty: 216

Brzmienie reguły 3_2012

Reguła 3 – Stroke play
Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywq i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje na stronach 23-35.

3-1. Postanowienia ogólne; zwycięzca
W rozgrywkach stroke play zawodnicy rozgrywają każdy dołek regulaminowej rundy lub rund i po każdej rundzie oddają kartę wyników, na której jest zapisany wynik brutto dla każdego dołka. Każdy zawodnik gra przeciwko wszystkim innym zawod¬nikom biorącym udział w turnieju.

Zwycięzcą jest zawodnik, który rozegrał regulaminową rundę lub rundy najmniejszą liczbą uderzeń.
Zwycięzcą turnieju handicapowego jest zawodnik, który ukończył regulaminową rundę lub rundy z najniższym wynikiem netto.

3-2. Nieumieszczenie piłki w dołku
jeżeli zawodnik nie zakończy gry na dołku wbiciem piłki do dołka i nie skoryguje tego błędu przed wykonaniem uderzenia z następnego tee, lub w przypadku roz¬grywania ostatniego dołka rundy, przed opuszczeniem puttingu greenu, wówczas zostaje zdyskwalifikowany.

3-3 Wątpliwości proceduralne
a. Procedura
W stroke play, jeżeli w czasie rozgrywania dołka zawodnik nie jest pewny przysługujących mu praw lub prawidłowości procedury, wówczas może bez kary dokończyć grę na dołku dwiema piłkami.
Po wystąpieniu wątpliwej sytuacji i przed podjęciem dalszego działania, zawodnik musi poinformować swojego markera lub współzawodnika, o zamiarze gry dwiema piłkami oraz wskazać piłkę, którą chciałby mieć liczoną do wyniku, jeżeli Reguly na to pozwolą.
Zawodnik musi zgłosić te fakty Komitetowi przed oddaniem karty wyników. jeżeli tego nie zrobi, zostaje zdyskwalifikowany.

Uwaga: Jeżeli zawodnik podejmie dalsze działanie zanim zacznie rozpatrywać wątpliwą sytuację, Reguła 3-3 nie będzie miała zastosowania. Wówczas liczony jest wynik uzyskany oryginalną piłką, lub jeżeli oryginalna piłka nie była jedną z granych piłek, wynik uzyskany pierwszą piłką wprowadzoną do gry, nawet wtedy, gdy Reguły nie zezwalają na procedurę przyjętą dla tej piłki. jednakże, zawodnik nie podlega wówczas karze za granie drugą piłką i żadne uderzenia karne związane z grą tą piłką nie liczą się do wyniku gracza.
b. Decydowanie o wyniku dołka
(i) jeżeli piłka wskazana uprzednio przez zawodnika, jako mająca się liczyć
do jego wyniku, została zagrana zgodnie z Regułami, wynik uzyskany tą piłką jest wynikiem zawodnika na dołku. W innym przypadku, obowiązuje wynik uzyskany drugą piłką, jeżeli Reguły zezwalają na procedurę przyjętą dla tej piłki.
(ii) jeżeli zawodnik nie poinformuje z wyprzedzeniem o decyzji dokończenia dołka dwiema piłkami, lub nie wskaże piłki, która ma się liczyć, wówczas liczy się wynik uzyskany oryginalną piłką, pod warunkiem, że została ona zagrana zgodnie z Regułami. jeżeli oryginalna piłka nie była jedną z granych piłek, wówczas liczy się piłka, która była wprowadzona do gry jako pierwsza, pod warunkiem, że została ona zagrana zgodnie z Regułami. W innym przypadku, obowiązuje wynik uzyskany drugą piłką, jeżeli Reguły zezwalają na procedurę przyjętą dla tej piłki
Uwaga I: Jeżeli zawodnik gra drugą piłkę zgodnie z Regułą 3-3, to uderzenia wykonane po przywołaniu tej Reguły oraz uderzenia karne wykonane tą piłką są pomijane.
Uwaga 2: Druga piłka zagrana zgodnie z Regułą 3-3 nie jest piłką prowizoryczną w rozumieniu Reguły 27-2.

3-4. Odmowa zastosowania się do Reguły
jeżeli zawodnik odmawia zastosowania się do jakiejś Reguły, ograniczając w ten sposób prawa innego zawodnika, to zostaje zdyskwalifikowany.

3-5. Kara główna
Karą za naruszenie jakiejś Reguły w stroke play są dwa uderzenia poza sytuacjami, gdy Reguły stanowią inaczej.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo