FORUM GOLFOWE

FORUM GOLFISTÓW

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Graj piłkę tak jak leży.

#1 2011-08-12 18:14:22

referee
Administrator
Zarejestrowany: 2008-04-27
Posty: 216

Brzmienie reguły 13_2012

Reguła 13  Piłka grana tak jak leży

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywq i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje na stronach 23-35.

13-1. Postanowienia ogólne
Piłka musi być grana tak jak leży, za wyjątkiem sytuacji, gdy Reguly stanowią inaczej.
(piłka w spoczynku przemieszczona - patrz Reguła 18)

13-2. Poprawianie położenia piłki, obszaru zamierzonego ustawienia lub swingu, lub linii gry
Gracz nie może poprawiać lub zezwalać na poprawianie:
- pozycji lub położenia jego piłki,
- obszaru zamierzonego ustawienia lub swingu,
- linii gry lub rozsądnego przedłużenia tej linii poza dolek, lub obszaru, na który będzie dropował lub odkładał piłkę,
poprzez następujące działania:
- dociskanie kija do podłoża,
- przemieszczanie, zginanie lub łamanie wszystkiego co rośnie lub jest przy¬twierdzone na stałe (włączając w to sztuczne utrudnienia nieruchome i elementy wyznaczające granice pola),
- tworzenie lub likwidowanie nierówności powierzchni gruntu,
- usuwanie lub ugniatanie piasku, luźnej ziemi, odkładanie na miejsce kawałków wyrwanej darni (divotów) lub innych kawałków ciętej darni, lub
- usuwanie rosy, szronu lub wody.
Jednakże gracz nie ponosi kary, jeżeli takie działanie ma miejsce podczas:
- lekkiego opierania kija o ziemię w czasie adresowania pi/ki, uzasadnionego ustawiania się,
- wykonywania uderzenia lub odciągania kija do tyłu w celu wykonania uderze¬nia i wykonania uderzenia,
- tworzenia lub likwidowania nierówności powierzchni gruntu na obszarze tee lub usuwania rosy, szronu lub wody z obszru tee, lub
- usuwania piasku i luźnej ziemi lub naprawiania uszkodzeń na putting greenie (Reguła 16-1).
Wyjątek: Piłka w hazardzie - patrz Reguła 13-4.

13-3 Kształtowanie warunków ustawienia
Podczas ustawiania się do uderzenia gracz ma prawo ustawić stabilnie stopy, lecz nie wolno mu kształtować podłoża w tym celu.

13-4. Piłka w hazardzie; działania zabronione
O ile Reguły nie stanowią inaczej, przed wykonaniem uderzenia piłki znajdującej się w hazardzie (bunkrze lub hazardzie wodnym) lub piłki, która po podniesieniu z ha¬zardu może być zdropowana lub położona w tym hazardzie, graczowi nie wolno:
a.    Testować stanu tego hazardu lub innego podobnego hazardu.
b.    Dotykać ręką lub kijem golfowym ziemi w hazardzie lub wody w hazardzie wodnym; lub
c.    Dotykać lub przemieszczać naturalnego utrudnienia ruchomego leżącego
w hazardzie lub stykającego się z hazardem.

Wyjątki:
I. O ile nie zrobiono nic, co mogłoby uchodzić za testowanie stanu hazardu lub poprawianie położenia piłki, nie ma kary, jeżeli gracz: dotknie ziemi lub naturalnego utrudnienia ruchomego w hazardzie lub wody w hazardzie wodnym na skutek upadku lub w celu zapobieżenia upadkowi, przy usuwaniu sztucznego utrudnienia, podczas mierzenia lub zaznaczania pozycji, wydobywania, podnoszenia, kładzenia lub odkładania piłki zgodnie z odpowiednią Regułą lub (b) położy swoje kije w hazardzie.

2. W dowolnym momencie, gracz może wyrównać piasek lub ziemię w hazardzie, pod warunkiem, że jedynym jego celem jest dbałość o pole i nie zostanie zrobione nic, co naruszałoby Regułę 13-2 w odniesieniu do następnego uderzenia. Jeżeli piłka zagrana z hazardu, znajdzie się poza hazardem po uderzeniu, gracz może wyrównać piasek lub ziemię w hazardzie bez żadnych ograniczeń.

3. Jeżeli gracz wykona uderzenie z hazardu i piłka spocznie w innym hazardzie, Reguła 13-4a nie ma zastosowania do kolejnych działań podjętych w hazardzie, z którego było wykonane uderzenie.

Uwaga: Gracz może w każdej chwili, wraz z momentem adresowania lub przy odwodzeniu kija do tyłu w celu uderzenia piłki, dotknąć kijem (lub w inny sposób) każdego sztucznego utrudnienia, lub konstrukcji określonej przez Komitet jako integralna część pola lub każdej trawy, krzewu, drzewa lub innych roślin.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match play - przegranie dołka; Stroke play - dwa uderzenia.

(Szukanie piłki - patrz Reguła 12-1)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo