FORUM GOLFOWE

FORUM GOLFISTÓW

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Graj piłkę tak jak leży.

#1 2011-08-12 18:16:22

referee
Administrator
Zarejestrowany: 2008-04-27
Posty: 216

Brzmienie reguły 15_2012

Reguła 15  Piłka zastępcza; Piłka niewłaściwa

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywq i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje na stronach 23-35.

15-1. Postanowienia ogólne
Gracz musi wbić do dołka tę samą piłkę, którą zagrał z obszaru tee chyba, że piłka została zgubiona, zagrana na aut lub została zastąpiona inną piłką, niezależnie od tego, czy takie zastąpienie była dozwolona (patrz Reguła 15-2). jeżeli gracz zagra niewłaściwą piłką - patrz Reguła 15-3.

15-2. Piłka zastępcza
Gracz może zastąpić piłkę, gdy postępuje zgodnie z Regułą, która pozwala gra¬czowi zagrać, zdropować lub położyć inną piłkę w celu dokończenia gry na dołku. Wówczas piłka zastępcza staje się piłką w grze.
Jeżeli gracz zastąpi piłkę oryginalną inną piłką, pomimo że Reguły na to nie zezwa¬lają, piłka zastępcza nie jest niewłaściwą piłką; staje się ona piłką w grze. Jeżeli błąd nie zostanie naprawiony zgodnie z Regułą 20-6 i gracz wykona uderzenie niewła¬ściwie zastąpioną piłkę, w match play przegrywa dołek a w stroke play otrzymuje karę dwóch uderzeń z zastosowanej Reguły i w stroke play gracz musi dokończyć dołek tą piłką zastępczą.

Wyjątek: jeżeli gracz otrzymuje karę za wykonanie uderzenia z niewłaściwego miej¬sca, nie ma dodatkowej kary za zastąpienie piłki, gdy nie było to dozwolone.
(Gra z niewłaściwego miejsca - patrz Reguła 20-7)

15-3 Niewłaściwa piłka
a. Match play
jeżeli gracz wykona uderzenie niewłaściwą piłką, przegrywa dołek.
jeżeli niewłaściwa piłka należy do innego gracza, jej właściciel musi położyć piłkę na miejscu, z którego niewłaściwa pi/ka została początkowo zagrana.
jeżeli gracz i przeciwnik zamienią piłki podczas rozgrywania dołka, pierwszy z nich, który wykonał uderzenie niewłaściwą pi/kq, przegrywa dołek; gdy nie da się ustalić, który z graczy jako pierwszy zagrał niewłaściwą pi/kq, gra na dołku musi być dokoń¬czona zamienionymi piłkami.

Wyjątek: Nie ma kary, jeżeli gracz wykona uderzenie niewłaściwą piłką, która porusza się w wodzie w obrębie hazardu wodnego. Żadne uderzenie wykonane niewłaściwą piłką, która porusza się w wodzie w obrębie hazardu wodnego, nie liczy się do wyniku gracza. Gracz musi naprawić swój błąd poprzez zagranie właściwej piłki lub przez postąpienie zgodne z Regułami. 
(Kładzenie i odkładanie - patrz Reguła 20-3)
b. Stroke play
jeżeli zawodnik wykona uderzenie lub uderzenia niewłaściwą piłką, otrzymuje karę dwóch uderzeń.
Zawodnik musi skorygować swój błąd poprzez zagranie właściwej piłki lub postąpić zgodnie z Regułami. jeżeli nie naprawi swego błędu przed wykonaniem uderzenia z następnego tee lub w razie rozgrywania ostatniego dołka rundy, nie zgłosi zamiaru naprawienia swego błędu przed zejściem z putting greenu, zostaje zdyskwalifiko¬wany.
Uderzenia wykonane przez zawodnika niewłaściwą piłką nie liczą się do jego wyni¬ku. jeżeli niewłaściwa pi/ka należy do innego zawodnika, jej właściciel musi położyć piłkę na miejscu, z którego niewłaściwa pi/ka została początkowo zagrana.

Wyjątek: Nie ma kary, jeżeli zawodnik wykona uderzenie niewłaściwą piłką, która porusza się w wodzie w obrębie hazardu wodnego. Żadne uderzenie wykonane niewłaściwą piłką, która porusza się w wodzie w obrębie hazardu wodnego, nie liczy się do wyniku zawodnika.
(Kładzenie i odkładanie - patrz Reguła 20-3)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo