FORUM GOLFOWE

FORUM GOLFISTÓW

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Graj piłkę tak jak leży.

#1 2011-08-12 18:18:02

referee
Administrator
Zarejestrowany: 2008-04-27
Posty: 216

Brzmienie reguły 17_2012

Reguła 17  Flaga

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywq i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje na stronach 23-35.

17-1. Flaga przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona
Przed wykonaniem uderzenia z dowolnego miejsca na polu golfowym gracz może zadysponować, aby flaga była przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona w celu wskazania lokalizacji dołka.
jeżeli flaga nie jest przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona przed wykonaniem ude¬rzenia, nie może być przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona podczas uderzenia, lub podczas gdy piłka gracza jest w ruchu, jeżeli mogłoby to wpłynąć na ruch piłki.

Uwaga I: jeżeli flaga znajduje się w dołku i jakaś osoba stoi w pobliżu dołka pod¬czas wykonywania uderzenia, uważa się, że ta osoba przytrzymuje fiagę.

Uwaga 2: jeżeli przed uderzeniem, flaga jest przytrzymywana, wyjęta
lub wzniesiona przez kogokolwiek za wiedzą gracza, który nie zgłasza żadnego sprzeciwu, uważa się, że gracz na to zezwolił.

Uwaga 3: jeżeli ktokolwiek przytrzymuje lub wznosi flagę podczas wykonywania uderzenia, uważa się, że będzie ją przytrzymywał do czasu zatrzymania się piłki. (Przemieszczanie flagi przytrzymywanej, wyjętej lub wzniesionej, podczas gdy piłka znajduje się w ruchu - patrz Reguła 24-1)

17-2. Nieupoważnione przytrzymywanie flagi
jeżeli przeciwnik (lub jego caddie) w match play, lub współzawodnik (lub jego caddie) w stroke play, bez upoważnienia lub wcześniejszej wiedzy gracza przytrzymuje, wyjmuje lub wznosi flagę w czasie uderzenia (lub gdy piłka gracza jest w ruchu) i czyn ten mógłby mieć wpływ na ruch piłki, przeciwnik lub współzawodnik otrzymuje stosowną karę.

*KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 17-1 lub 17-2:
Match Rlay - przegranie dołka; Stroke Rlay - dwa uderzenia
*W stroke play, jeżeli dojdzie do naruszenia Reguły 17-2 i następnie piłka za¬wodnika uderzy we flagę, osobę przytrzymującą flagę lub w cokolwiek niesione przez tą osobę, zawodnik nie ponosi kary. Piłka musi być grana tak jak leży, z wyjątkiem sytuacji, gdy uderzenie było wykonane z putting greenu, wówczas uderzenie zostaje anulowane, a piłka musi być odłożona na poprzednie miejsce oraz zagrana ponownie.

17-3. Piłka uderzająca we flagę lub w przytrzymującego
Piłka gracza nie może uderzyć we:
a.    Flagę, kiedy jest przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona;
b.    Osobę przytrzymującą lub wznoszącą flagę lub w cokolwiek trzymane przez tą osobę, lub
c.    Flagę w dołku, nieprzytrzymywaną, gdy uderzenie zostało wykonane na putting greenie.
Wyjątek: Kiedy flaga jest przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona bez zgody gracza - patrz Reguła 17-2.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 17-3:
Match Rlay - przegranie dołka; Stroke Rlay - dwa uderzenia i piłka musi być grana tak jak leży.

17-4. Piłka opierająca się o flagę
Jeżeli piłka gracza oparła się o flagę znajdującą się w dołku, ale do niego nie wpa¬dła, gracz lub inna osoba przez niego upoważniona może poruszyć lub wyjąć flagę; jeżeli piłka wpadnie do dołka, uznaje się, że gracz umieścił piłkę w dołku swoim ostatnim uderzeniem; w innym przypadku, jeżeli piłka została przemieszczona, musi zostać położona na krawędzi dołka bez doliczania kary.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo