FORUM GOLFOWE

FORUM GOLFISTÓW

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Graj piłkę tak jak leży.

#1 2011-08-12 18:18:57

referee
Administrator
Zarejestrowany: 2008-04-27
Posty: 216

Brzmienie reguły 18_2012

Reguła 18  Piłka w spoczynku przemieszczona

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje na stronach 23-35.


18-1. Przez czynnik zewnętrzny
Jeżeli piłka w spoczynku zostanie przemieszczona przez czynnik zewnętrzny, nie ma żadnej kary, a piłka musi zostać odłożona na miejsce.

Uwaga: Należy stwierdzić na podstawie faktów, czy piłka została przemieszczona przez czynnik zewnętrzny. Aby niniejsza Reguła miała zastosowanie, musi być wia¬dome lub w zasadzie pewne, że to czynnik zewnętrzny przemieścił piłkę. W razie braku takiej wiedzy lub pewności, gracz musi grać piłkę tak jak leży lub w przypad¬ku, gdy piłka nie została odnaleziona, postąpić zgodnie z Regułą 27-1.
(piłka gracza będąca w spoczynku przemieszczona przez inną piłkę - patrz Reguła 18-5)

18-2. Przez gracza, partnera, caddiego lub sprzęt
a. Zasady
Kiedy piłka gracza jest w grze, to za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez Reguły, jeżeli:
(i)    gracz, jego partner lub któryś z ich caddich: podniesie lub przemieści piłkę, dotknie jej celowo (za wyjątkiem dotknięcia kijem podczas adresowania piłki), lub
(ii)    spowoduje przemieszczenie piłki, lub
(iii)     sprzęt gracza lub jego partnera spowoduje przemieszczenie piłki,
gracz otrzymuje karę jednego uderzenia.

Jeżeli piłka została przemieszczona, musi być odłożona na pierwotną pozycję, chyba że ruch piłki nastąpił po tym, jak gracz rozpoczął uderzenie lub zamach kijem do tyłu w celu wykonania uderzenia i uderzenie zostało wykonane.
Reguły nie przewidują kary, jeżeli gracz przypadkowo spowoduje przemieszczenie swojej piłki w następujących okolicznościach:
- Podczas szukania piłki zakrytej przez piasek, podczas odkładania na miejsce naturalnych utrudnień ruchomych przemieszczonych w hazardzie w momencie znajdowania lub identyfikacji piłki, podczas sondowania w poszukiwaniu piłki znajdującej się w wodzie w hazardzie wodnym, lub podczas szukania piłki w sztucznych utrudnieniach lub w nienormalnych warunkach ziemnych - Reguła 12-1.
-  Podczas naprawiania miejsca po poprzednim dołku lub śladów po uderzeniu piłki – Reguła 16-1c.
-  Podczas mierzenia - Reguła 18-6.
-  Podczas podnoszenia piłki zgodnie z odpowiednią Regułą - Reguła 20-1.
-  Podczas kładzenia lub odkładania piłki zgodnie z odpowiednią Regułą - Reguła 20-3a.
-  Podczas usuwania naturalnych utrudnień ruchomych na putting greenie - Reguła 23-1
-  Podczas usuwania sztucznych utrudnień ruchomych - Reguła 24-1

b. Piłka przemieszczona po zaadresowaniu
jeżeli piłka gracza będąca w grze przemieści się po zaadresowaniu (inaczej niż w wyniku uderzenia), uznaje się, że gracz przemieścił piłkę i otrzymuje karę jednego uderzenia.
Piłka musi być odłożona na poprzednie miejsce, chyba że ruch piłki nastąpił po rozpoczęciu przez gracza uderzenia lub zamachu kijem do tyłu w celu wykonania uderzenia i uderzenie to zostało wykonane.

Wyjątek: jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że to nie gracz spowodował przemieszczenie swojej piłki, Reguła 18-2b nie ma zastosowania.

18-3 Przez przeciwnika, caddiego lub sprzęt w match play
a. Podczas poszukiwania
Jeżeli podczas poszukiwania piłki gracza, przeciwnik, jego caddie lub jego sprzęt, przemieści piłkę gracza, dotknie jej lub spowoduje jej przemieszczenie, nie ma kary. jeżeli piłka została przemieszczona, musi być odłożona na pierwotne miejsce.

b. Poza poszukiwaniami
Jeżeli poza poszukiwaniami piłki gracza, przeciwnik, jego caddie lub jego sprzęt przemieści piłkę gracza, dotknie jej celowo lub spowoduje jej przemieszczenie, o ile Reguły nie stanowią inaczej, przeciwnik otrzymuje karę jednego uderzenia. Jeżeli piłka została przemieszczona, musi być odłożona na pierwotne miejsce.
(Zagranie niewłaściwej piłki - patrz Reguła 15-3)
(piłka przemieszczona podczas mierzenia - patrz Reguła 18-6)

18-4. Przez współzawodnika, caddiego lub sprzęt w stroke play
Jeżeli współzawodnik, jego caddie lub jego sprzęt przemieści piłkę gracza, dotknie jej lub spowoduje jej przemieszczenie, nie ma kary. jeżeli piłka została przemieszczona, musi być odłożona na pierwotne miejsce.
(Zagranie niewłaściwej piłki - patrz Reguła 15-3)

18-5. Przez inną piłkę
Jeżeli piłka w grze będąca w spoczynku zostanie przemieszczona przez inną piłkę będącą w ruchu, w efekcie uderzenia, przemieszczona piłka musi zostać odłożona na miejsce.

18-6. Piłka przemieszczona podczas mierzenia
Jeżeli piłka lub marker zostaną przemieszczone podczas mierzenia w trakcie postę¬powania zgodnie z jakąś Regułą (lub w trakcie ustalania czy jakaś Reguła może mieć zastosowanie), muszą zostać odłożone na miejsce. Nie ma kary, pod warunkiem, że ruch piłki lub markera był bezpośrednio związany z czynnością mierzenia.
W przeciwnym wypadku zastosowanie mają postanowienia Reguł 18-2a,18-3b lub 18-4.

*KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match Rlay - przegranie dołka; Stroke Rlay - dwa uderzenia.
* Jeżeli gracz, który jest zobowiązany do odłożenia piłki na miejsce nie uczyni tego lub który mając postępować zgodnie z Regułą 18, wykona uderzenie piłką zastępczą, gdy zastąpienie piłki oryginalnej nie jest dozwolone, otrzymuje karę główną za naruszenie Reguły 18, lecz nie ma żadnej innej dodatkowej kary wynikającej z niniejszej Reguły.

Uwaga I: Jeżeli piłka, która zgodnie z niniejszą Regułą musi być odłożona na miej¬sce, nie może być szybko odzyskana, można ją zastąpić inną piłką.

Uwaga 2: Jeżeli miejsce pierwotnego położenia piłki uległo zmianie, patrz Reguła 20-3b.

Uwaga 3: Jeżeli nie można ustalić miejsca odłożenia piłki, patrz Reguła 20-3c.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo