FORUM GOLFOWE

FORUM GOLFISTÓW

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Graj piłkę tak jak leży.

#1 2011-08-12 22:34:26

referee
Administrator
Zarejestrowany: 2008-04-27
Posty: 216

Brzmienie reguły 30_2012

Reguła 30  Three-ball, Best-ball i fourball match play

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje na stronach 23-35.

30-1. Postanowienia ogólne
Reguły Gry w Golfa w zakresie, w którym nie są sprzeczne z poniższymi, szczegó¬łowymi Regułami, mają zastosowanie w meczach three-ball, best-ball i (our-ball.

30-2. Three-ball match play
a. Piłka w spoczynku przemieszczona lub celowo dotknięta przez przeciwnika
Jeżeli przeciwnik otrzymał karę jednego uderzenia zgodnie z Regułą 18-3b,
to kara ta liczona jest tylko w meczu z graczem, którego piłka została dotknięta lub przemieszczona. Nie ma kary w meczu z drugim graczem.

b. Piłka przypadkowo odbita lub zatrzymana przez przeciwnika
jeżeli piłka gracza zostanie przypadkowo odbita lub zatrzymana przez przeciwnika, jego caddiego lub sprzęt, nie ma kary. W meczu z tym przeciwnikiem gracz może zagrać piłkę tak jak leży lub zanim zostanie wykonane kolejne uderzenie przez którąkolwiek ze stron, gracz może unieważnić uderzenie i bez kary zagrać piłkę z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego wykonał ostatnie uderzenie (patrz Reguła 20-5). W meczu z drugim przeciwnikiem, oryginalna piłka musi być zagrana tak jak leży.

Wyjątek: Piłka uderzająca w osobę przytrzymującą lub wznoszącą flagę lub w dowolny przedmiot trzymany przez tę osobę - patrz Reguła 17-3b.
(piłka celowo odbita lub zatrzymana przez przeciwnika - patrz Reguła 1-2).

30-3 Best-ball i four-ball match play
a. Reprezentowanie strony
Strona może być reprezentowana przez jednego partnera w trakcie całego meczu lub przez dowolną jego część; nie wszyscy partnerzy muszą być obecni. Nieobecny partner może dołączyć do meczu pomiędzy dołkami, lecz nie podczas rozgrywania dołka.

b. Kolejność gry
Piłki należące do tej samej strony mogą być rozgrywane w takiej kolejności, jaką strona uzna za najkorzystniejszą dla siebie.

c. Piłka niewłaściwa
jeżeli gracz przegrywa dołek zgodnie z Regułą 15-3a za wykonanie uderzenia niewłaściwą piłką, to zostaje zdyskwalifikowany na tym dołku, lecz jego partner nie zostaje ukarany, nawet wtedy, gdy niewłaściwa piłka należała do niego. jeżeli niewłaściwa piłka należała do innego gracza, jej właściciel musi położyć piłkę w miejscu, z którego niewłaściwa piłka została zagrana po raz pierwszy.
(Kładzenie i odkładanie - patrz Reguła 20-3).

d. Kara dla strony
Strona jest ukarana w przypadku naruszenia którejkolwiek z poniższych Reguł przez któregokolwiek z partnerów:
    Reguła 4     Kije
    Reguła 6-4     Caddie
Każda Reguła Lokalna lub warunek w Regulaminie Turnieju, za którego naru¬szenie, karą jest skorygowanie stanu meczu.

e. Dyskwalifikacja strony
(i)     Strona jest zdyskwalifikowana, jeżeli którykolwiek z partnerów otrzymuje karę dyskwalifikacji za naruszenie którejkolwiek z poniższych Reguł:
    Reguła 1-3     Zgoda na uchylenie Reguł
    Reguła 4     Kije
    Reguła 5-1 lub 5-2     Piłka
    Reguła 6-2a     Handicap
    Reguła 6-4     Caddie
    Reguła 6-7     Nadmierne opóźnianie; wolna gra
    Reguła I I-I     Gra z obszaru tee
    Reguła 14-3     Sztuczne urządzenia; nietypowy sprzęt i nietypowe użycie sprzętu
    Reguła 33-7     Kara dyskwalifikacji nałożona przez Komitet
(ii)     Strona jest zdyskwalifikowana, jeżeli wszyscy partnerzy otrzymują karę dys¬kwalifikacji za naruszenie którejkolwiek z poniższych Reguł:
    Reguła 6-3     Czas startu i grupy
    Reguła 6-8     Przerwanie gry
(iii) We wszystkich innych przypadkach, gdzie naruszenie jakiejś Reguly skutkuje
dyskwalifikacją, gracz zostaje zdyskwalifikowany tylko na tym do/ku.

f. Skutek innych kar
Jeżeli naruszenie Reguly przez gracza pomaga w grze jego partnerowi lub wpływa niekorzystnie na grę przeciwnika, to oprócz kary otrzymanej przez gracza również partner zostaje dodatkowo ukarany.
We wszystkich innych przypadkach, w których gracz otrzymuje karę za naruszenie jakiejś Reguly, kara nie dotyczy jego partnera. Gdy karą jest przegranie dołka, to skutkiem jest dyskwalifikacja danego gracza na tym do/ku .

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo