FORUM GOLFOWE

FORUM GOLFISTÓW

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Graj piłkę tak jak leży.

#1 2011-08-12 22:35:42

referee
Administrator
Zarejestrowany: 2008-04-27
Posty: 216

Brzmienie reguły 31_2012

Reguła 31  Four-ball stroke play 

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje na stronach 23-35.

31-1. Postanowienia ogólne
Reguły Gry w Golfa w zakresie, w którym nie są sprzeczne z poniższymi, szczegółowymi Regułami, mają zastosowanie w (our-ball stroke play.

31-2. Reprezentowanie strony
Strona może być reprezentowana przez jednego partnera przez całą lub przez dowolną część regulaminowej rundy; obaj partnerzy nie muszą być obecni. Nieobecny zawodnik może dołączyć do partnera pomiędzy dołkami, lecz nie podczas rozgrywania dołka.

31-3. Zapisywanie wyników
Marker zobowiązany jest zapisać dla każdego dołka tylko ten wynik brutto jednego z partnerów, który będzie się liczył. Liczące się wyniki brutto muszą być indywidualnie rozpoznawalne (tzn. musi być wiadomo, do którego z partnerów należą); w przeciwnym razie strona zostaje zdyskwalifikowana. Wystarczające jest, aby tylko jeden z partnerów wypełniał obowiązki związane z Regułą 6-6b.
(Niewłaściwy wynik - patrz Reguła 31-7a)

31-4. Kolejność gry
Piłki należące do tej samej strony mogą być rozgrywane w takiej kolejności, jaką strona uzna za najkorzystniejszą dla siebie.

31-5. Piłka niewłaściwa
Jeżeli zawodnik naruszy Regułę 15-3b wykonując uderzenie niewłaściwą piłką, to otrzymuje karę dwóch uderzeń i musi skorygować swój błąd poprzez zagranie właściwej piłki lub poprzez postępowanie zgodne z Regułami. Jego partner nie otrzymuje kary, nawet jeżeli niewłaściwa piłka należała do niego.
Jeżeli niewłaściwa piłka należała do innego zawodnika, jej właściciel musi położyć piłkę w miejscu, z którego niewłaściwa piłka została zagrana po raz pierwszy.
(Kładzenie i odkładanie - patrz Reguła 20-3)

31-6. Kara dla strony
Strona zostaje ukarana w przypadku naruszenia którejkolwiek z poniższych Reguł przez któregokolwiek z partnerów:
    Reguła 4     Kije
    Reguła 6-4     Caddie
Każda Reguła Lokalna lub warunek Regulaminu Turnieju, za którego narusze¬nie ustalono maksymalną karę na rundę.

31-7. Dyskwalifikacja strony
a. Naruszenie przez jednego partnera
Strona zostaje zdyskwalifikowana z turnieju, jeżeli którykolwiek z partnerów otrzymał karę dyskwalifikacji za naruszenie którejkolwiek z poniższych Reguł:
    Reguła 1-3     Zgoda na uchylenie Reguł
    Reguła 3-4     Odmowa zastosowania się do Reguły
    Reguła 4     Kije
    Reguła 5-1 lub 5-2     Piłka
    Reguła 6-2b     Handicap
    Reguła 6-4     Caddie
    Reguła 6-6b     Podpisywanie i oddawanie karty wyników
    Reguła 6-6d     Niewłaściwy wynik na dołku
    Reguła 6-7     Nadmierne opóźnianie; wolna gra
    Reguła 7 -I     Trening przed lub między rundami
    Reguła 10-2c     Strony uzgodniły grę poza kolejnością
    Reguła I I-I     Gra z obszaru tee
    Reguła 14-3     Sztuczne urządzenia; nietypowy sprzęt i nietypowe użycie sprzętu
    Reguła 22-1     Piłka pomagająca w grze
    Reguła 31-3     Niejednoznaczny zapis wyniku brutto
    Reguła 33-7     Kara dyskwalifikacji nałożona przez Komitet

b. Naruszenie przez dwóch partnerów
Strona zostaje zdyskwalifikowana z turnieju:
(i)     jeżeli każdy z partnerów otrzymał karę dyskwalifikacji za naruszenie Reguły 6-3 (Czas startu i grupy) lub Reguły 6-8 (Przerwanie gry), lub
(ii) jeżeli, na tym samym dołku, każdy z partnerów naruszy jakąś Regułę, której
naruszenie skutkuje karą dyskwalifikacji na dołku lub w turnieju.
c. Dyskwalifikacja tylko na do/ku
We wszystkich innych przypadkach, gdy naruszenie jakiejś Reguły skutkuje dyskwalifikacją, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany tylko na tym do/ku, na którym nastąpiło naruszenie.

31-8. Skutek innych kar
Jeżeli naruszenie jakiejś Reguły przez zawodnika pomoże w grze jego partnerowi, to oprócz kary otrzymanej przez zawodnika również jego partner dodatkowo otrzymuje stosowną karę.
We wszystkich innych przypadkach, w których zawodnik otrzymuje karę za naruszenie jakiejś Reguły, kara nie dotyczy jego partnera.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo