FORUM GOLFOWE

FORUM GOLFISTÓW

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

Graj piłkę tak jak leży.

#1 2011-08-12 22:37:00

referee
Administrator
Zarejestrowany: 2008-04-27
Posty: 216

Brzmienie reguły 32

32-1. Regulamin
Rozgrywki bogey, par i stableford są formami zawodów na liczbę uderzeń (stroke play), w których gra się prze-ciwko usta¬lonemu wynikowi na każdym dołku. Stosowane są reguły odnoszące się do stroke play, chyba że różnią się od poniższych reguł specjalnych.
W rozgrywkach bogey, par i stableford zawodnik z najniższym wynikiem netto na dołku posiada przywilej na następnym dołku.

a. Rozgrywki bogey i par
Wyniki w rozgrywkach bogey i par liczone są tak, jak w match play. Dołek, na którym zawodnik nie uzyska wyniku, liczy się jako przegrany. Zwycięzcą jest zawodnik, który zdobędzie naj¬większą liczbę wygranych doł-ków.
Marker odpowiedzialny jest tylko za wpisywanie wyników brutto na tym dołku, na którym zawodnik zdobywa wynik netto równy lub niższy od ustalonego wyniku na tym dołku.

Uwaga 1: Wynik zawodnika jest korygowany poprzez odjęcie dołka lub dołków zgodnie z odpowiednią Regułą w przypadku gdy gracz otrzyma karę inną niż kara dyskwalifikacji za złamanie dowolnej z poniższych reguł:
reguła 4-1, lub -2         kije golfowe
reguła 6-4                 caddie
Jakakolwiek reguła lokalna lub reguła turnieju gdy ustalona jest maksymalna kara na rundę. Aby Komitet mógł nałożyć karę zawodnik jest odpowiedzialny za zgłoszenie faktów dotyczących złamania przez niego reguły, zanim odda swoją kartę wyników. Jeżeli nie zgłosi faktów Komitetowi jest zdyskwalifikowany.   

Uwaga 2: Jeżeli zawodnik złamie regułę 6-7 (nadmierne opóźnianie gry, wolne tempo gry) Komitet odejmie mu jeden dołek z ogólnego wyniku. Za kolejne powtarzające się wykroczenia (patrz reguła 32-2).

b. Rozgrywki stableford
Wyniki w rozgrywkach stableford liczone są jako punkty przy¬znawane za uzyskany wynik w stosunku do usta-lonego wyniku na każdym  dołku w następujący sposób:

Liczba uderzeń na dołku                                                           Punkty
Więcej niż jedno uderzenie ponad ustalony wynik na dołku lub brak wyniku  .......   0
Jedno uderzenie ponad ustalony wynik ..            ................................ 1
Równe ustalonemu wynikowi ....                ................................ 2
Jedno uderzenie poniżej ustalonego wyniku                ...................3
Dwa uderzenia poniżej ustalonego wyniku                 .................. 4
Trzy uderzenia poniżej ustalonego wyniku .                .................. 5
Cztery uderzenia poniżej ustalonego wyniku                .................  6

Zwycięzcą jest zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów. Marker odpowiedzialny jest za zapisywanie wyniku brutto na tych dołkach, na których zawodnik swoim wynikiem netto uzy¬ska co najmniej jeden punkt.

Uwaga 1: Jeżeli zawodnik złamie regułę, za którą ustalona jest maksymalna kara za rundę musi zgłosić ten fakt Komitetowi zanim odda swoją kartę wyników. Jeżeli tego nie zrobi jest zdyskwalifikowany. Komitet odejmie od uzyskanych punktów dwa punkty za każdy dołek, na którym reguła została złamana, maksymalnie cztery punkty na rundę za każdą złamaną regułę.
Uwaga 2: Jeżeli zawodnik złamie regułę 6-7 (nadmierne opóźnianie gry, wolne tempo gry) Komitet odejmie dwa punkty od całkowitej liczby punktów uzyskanych w danej rundzie. Za kolejne powtarzające się wykrocze-nia (patrz reguła 32-2).

32-2. Kary dyskwalifikacji

a.  Z zawodów
Zawodnik jest zdyskwalifikowany z zawodów jeżeli otrzyma karę dyskwalifikacji za złamanie dowolnej z poniższych reguł:
reguła 1-3                  zgoda na złamanie reguł
reguła 3-4                  odmowa stosowania się do reguł
reguła 4-1, lub -2       kije
reguła 5-1, lub -2       piłka
reguła 6-2b                    handicap 
reguła 6-3         czas rozpoczęcia i grupy
reguła 6-4                  caddie
reguła 6-6b                podpisanie i oddanie karty
reguła 6-6d                    niewłaściwy wynik  na  dołku,  np.: kiedy zapisany wynik jest niższy niż rzeczywiście osiągnięty, za wyjątkiem przypadku, kiedy złamanie tej reguły nie powoduje różnicy w wyniku tego dołka
reguła 6-7                      nadmierne   opóźnianie  gry,  wolne  tempo gry
reguła 6-8                      przerwanie gry
reguła 7-1                  trening przed rundą lub pomiędzy rundami
reguła 14-3                nienaturalne przyrządy, nietypowy sprzęt i nietypowe użycie sprzętu
reguła 22-1                piłka pomagająca w grze
reguła 33-7        kara dyskwalifikacji nałożona przez Komitet

b. Na dołku
We wszystkich innych przypadkach, w których złamanie reguły skutkuje dyskwalifikacją, zawodnik jest zdys-kwalifikowany jedy¬nie na tym dołku, na którym nastąpiło złamanie niniejszej reguły

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo